Hội chợ Xuân Ocean City 2024 mang chủ đề “Chợ vui hơn Tết – Phố đông hơn Hội” kéo dài tới 3km, từ điểm đầu sông Venice – Grand World đến Tổ hợp thương mại Center Point. Hội Chợ được chia theo 3 chủ đề riêng biệt, mang 3 dư vị Tết, gồm Tết năm châu màu sắc, Tết châu Á sôi động tại Grand World, Tết truyền thống Việt tại Quảng trường Kinh đô Ánh sáng và Tết tân thời tại Tổ hợp Center Point.