Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có diện tích khoảng 430 ha; phạm vi quy hoạch thuộc địa giới hành chính xã Thanh Tân, huyện Như Thanh. Ranh giới được giới hạn như sau: phía Bắc giáp rừng sản xuất theo quy hoạch; phía Nam giáp rừng sản xuất và đất nông nghiệp theo quy hoạch; phía Đông giáp đất ở làng xóm và đất nông nghiệp theo quy hoạch; phía Tây giáp rừng sản xuất theo quy hoạch.

Khu công nghiệp số 16 được định hướng là khu công nghiệp đa ngành, trong đó ưu tiên công nghiệp năng lượng, chế biến nông lâm sản, với lao động dự kiến khoảng 6.500 người; mục tiêu thu hút đầu tư, đáp ứng nhu cầu của các thành phần kinh tế, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của Khu kinh tế Nghi Sơn nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung.