Quy mô vốn hóa, quy mô niêm yết của thị trường cổ phiếu vẫn tiếp tục tăng Phấn đấu quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 100% GDP vào năm 2025
Quỹ mở của VinaCapital dẫn đầu thị trường về lợi nhuận
Ảnh minh họa

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (VCFM) thông báo các quỹ mở do Công ty quản lý ghi nhận kết quả hoạt động vượt trội so với chỉ số tham chiếu trong giai đoạn 1 năm và 3 năm gần nhất. Các quỹ mở VinaCapital gồm Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận Thị trường VinaCapital (VINACAPITAL-VESAF), Quỹ đầu tư Cổ phiếu Hưng thịnh VinaCapital (VINACAPITAL-VEOF), Quỹ đầu tư Cân bằng Tuệ sáng VinaCapital (VINACAPITAL-VIBF), và Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo thịnh VinaCapital (VINACAPITAL-VFF). Quỹ đầu tư Cổ phiếu Kinh tế Hiện đại VinaCapital (VINACAPITAL-VMEEF) vừa ra mắt cũng đạt lợi nhuận vượt chỉ số tham chiếu trong năm 2023.

Trong năm 2023, quỹ VINACAPITAL-VESAF đạt lợi nhuận 30,9% và quỹ VINACAPITAL-VEOF đạt lợi nhuận 19,5%. Cả hai quỹ cổ phiếu đều vượt trội chỉ số tham chiếu VN-Index có mức tăng chỉ 12,2%. Quỹ cân bằng VINACAPITAL-VIBF (chỉ số tham chiếu là bình quân của VN-Index và lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng của Vietcombank) đạt lợi nhuận 11,2%, vượt trội so với chỉ số tham chiếu là 9,2%.

Quỹ trái phiếu VINACAPITAL-VFF (chỉ số tham chiếu là bình quân lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng thanh toán lãi cuối kỳ của 4 ngân hàng thương mại nhà nước gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank) đạt lợi nhuận 8%, vượt trội so với chỉ số tham chiếu là 6,4%. Từ khi thành lập ngày 4/5/2023 đến 31/12/2023, quỹ cổ phiếu VINACAPITAL-VMEEF đạt lợi nhuận 13,2%, vượt trội so với mức tăng của chỉ số tham chiếu VN-Index cùng giai đoạn là 7,3%.

Tính đến ngày 31/12/2023, lợi nhuận trung bình 3 năm gần nhất của VINACAPITAL-VESAF cũng dẫn đầu khi đạt 18,2%/năm, theo sau là VINACAPITAL-VEOF với mức lợi nhuận 13,8%/năm. Cả hai quỹ cổ phiếu đều đạt hiệu suất vượt xa chỉ số tham chiếu VN-Index (có mức tăng trung bình 3 năm gần nhất là 0,8%/năm), tiếp tục giữ vị trí thứ 1 và thứ 2 toàn thị trường quỹ mở về lợi nhuận.

Quỹ cân bằng VINACAPITAL-VIBF ghi nhận mức lợi nhuận trung bình 3 năm gần nhất là 10,4%/năm, vượt trội so với chỉ số tham chiếu là 3,2%/năm. Quỹ trái phiếu VINACAPITAL-VFF cũng đạt mức lợi nhuận trung bình 3 năm gần nhất là 7,9%/năm, trong khi chỉ số tham chiếu đạt 5,6%/năm.

Hiệu suất đầu tư vượt trội trong dài hạn và đạt thứ hạng cao trên thị trường của các quỹ mở VinaCapital là thành quả của đội ngũ chuyên gia đầu tư VinaCapital đầy kinh nghiệm với khả năng đánh giá, lựa chọn và phân bổ danh mục hiệu quả, tuân thủ chặt chẽ quy trình đầu tư dựa trên những phân tích chuyên sâu và sự am hiểu các thị trường vốn tại Việt Nam. Tổng tài sản của 5 quỹ mở VinaCapital hiện đạt 3.492 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cuối 2022.

Trong đó, quỹ VINACAPITAL-VESAF chủ yếu đầu tư vào các cổ phiếu niêm yết của những công ty có vốn hóa vừa và nhỏ hoạt động trong các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng tốt với lợi thế cạnh tranh nhờ chiến lược kinh doanh và phân khúc thị trường riêng biệt. Lợi nhuận trung bình hằng năm của quỹ từ khi thành lập ngày 24/04/2017 đến 31/12/2023 là 15,2%/năm, hơn gấp đôi chỉ số tham chiếu trong cùng giai đoạn này (7,2%/năm).

Quỹ VINACAPITAL-VEOF chủ yếu đầu tư vào các cổ phiếu niêm yết của những công ty đầu ngành có vốn hóa lớn, có lợi thế cạnh tranh khác biệt và tiềm năng tăng trưởng tốt nhằm mang lại lợi nhuận cao hơn tăng trưởng của VN-Index cho nhà đầu tư dài hạn. Lợi nhuận trung bình hằng năm của quỹ từ khi thành lập ngày 1/7/2014 đến 31/12/2023 là 10,1%/năm, so với lợi nhuận tham chiếu là 7,3%/năm trong cùng giai đoạn này.

Quỹ VINACAPITAL-VMEEF đầu tư vào các cổ phiếu có triển vọng tốt về tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong dài hạn, gắn liền với các động lực phát triển kinh tế hiện đại của Việt Nam như xu hướng đô thị hóa, sự gia tăng của tầng lớp trung lưu và nền kinh tế số, nhằm mang lại lợi nhuận cao hơn tăng trưởng của VN-Index cho nhà đầu tư. Lợi nhuận của quỹ từ khi thành lập ngày 4/5/2023 đến 31/12/2023 là 13,2%, so với lợi nhuận tham chiếu là 7,3% trong cùng giai đoạn này.

Quỹ VINACAPITAL-VIBF là quỹ mở cân bằng, chủ yếu đầu tư vào trái phiếu, giấy tờ có giá có chất lượng tín dụng cao và cổ phiếu niêm yết của các công ty có nền tảng vững mạnh và triển vọng lợi nhuận bền vững. Lợi nhuận trung bình hằng năm của quỹ từ khi thành lập ngày 1/7/2019 đến 31/12/2022 là 9,7%/năm, so với lợi nhuận tham chiếu trong cùng giai đoạn này là 4,6%/năm.

Quỹ VINACAPITAL-VFF là quỹ mở chuyên đầu tư vào tài sản có thu nhập cố định, bao gồm trái phiếu của các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững mạnh, ban lãnh đạo nhiều kinh nghiệm và có tầm nhìn dài hạn; giấy tờ có giá và các công cụ đầu tư có thu nhập cố định. Lợi nhuận trung bình hằng năm của quỹ từ khi thành lập ngày 1/4/2013 đến 31/12/2023 là 7,7%/năm, so với mức lợi nhuận tham chiếu trong cùng giai đoạn này là 4,4%/năm.

Ông Brook Taylor, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital đánh giá, vẫn còn rất nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn ở Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, ví dụ như công nghệ, tài chính, hàng tiêu dùng, và hạ tầng, trong bối cảnh đất nước đang hưởng lợi từ tốc độ số hóa nhanh chóng, vị thế mới trong chuỗi giá trị toàn cầu và xu thế phát triển kinh tế xanh.