Năm 2023, tăng trưởng GRDP của Quảng Ninh đứng thứ nhất trong các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng.

Năm 2023, tăng trưởng GRDP của Quảng Ninh đứng thứ nhất trong các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng.

Năm 2023, tăng trưởng GRDP của tỉnh Quảng Ninh ước đạt 11,03% gấp hơn 2 lần so với trung bình cả nước, đứng thứ nhất trong các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 3 toàn quốc (sau Bắc Giang 13,45%, Hậu Giang 12,27%).

Theo số liệu báo cáo của Cục Thống kê Quảng Ninh, năm 2023, quy mô kinh tế tỉnh đạt trên 315.000 tỷ đồng gấp 1,5 lần so với năm 2020, thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 55.600 tỷ đồng, dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài với con số hơn 3 tỷ USD, gấp 3,1 lần kế hoạch năm.

GRDP bình quân đầu người địa phương này năm 2023 ước đạt trên 9.400 USD, gấp 1,4 lần so với năm 2020… Nếu tiếp tục duy trì tốt đà tăng trưởng, dự báo trong 5 năm tới quy mô kinh tế của tỉnh Quảng Ninh sẽ đạt hơn 600.000 tỷ đồng.  

Tại Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 27/11/2023 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 176/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2024, tỉnh Quảng Ninh đã đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2024 hơn 10%.  

Trong đó giá trị tăng thêm các khu vực kinh tế như khu vực I gồm nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,56%; khu vực II: công nghiệp – xây dựng tăng 9,83%; khu vực III: dịch vụ tăng 14,4%; thuế sản phẩm tăng 8%%. Thu ngân sách nhà nước đạt 55.600 tỷ đồng, trong đó: Thu ngân sách nội địa đạt 42.600 tỷ đồng; thu xuất nhập khẩu đạt 13.000 tỷ đồng.

Tổng khách du lịch đạt 17 triệu lượt; khách quốc tế đạt 3 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt 39.550 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 3.500 tỷ USD. Tổng vốn đầu tư xã hội 114.600 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng GRDP từ quý I đến quý IV sẽ tăng tương ứng là: 8,47%; 9,15%; 10,86%; 14,08%.   

Đế thực hiện mục tiêu trên, Bí thủ Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký khẳng định, phải tập trung vào thực hiện tốt 3 khâu đột phá chiến lược. Trong đó, chú trọng hoàn thiện hạ tầng kinh tế số gắn với việc ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ mới, hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với tăng quy mô và chất lượng dân số để đáp ứng cho yêu cầu phát triển.

Đồng thời, các cấp, ngành, địa phương trên địa bản tỉnh cần phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, cơ hội, phấn đấu đạt kết quả tăng trưởng cao nhất ngay từ quý I, tạo tiền đề tích cực tăng trưởng cho các quý tiếp theo.