• Xây dựng Lạng Sơn ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh

Bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Lạng Sơn, thời gian qua, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn luôn chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện đại hoá hải quan, tạo thuận lợi thương mại, vận hành thông suốt hệ thống thông quan điện tử gắn với việc thực hiện Nền tảng cửa khẩu số nhằm tạo thuận lợi tối đa cho cho hoạt động xuất nhập khẩu tại Lạng Sơn.

cua-khau-13.jpg -0
Xe chở hàng hóa xuất khẩu nối đuôi nhau lên khu vực Cửa khẩu Lạng Sơn.

Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường công tác trao đổi, hội đàm với phía Trung Quốc về các giải pháp tạo điều kiện, nâng cao năng lực thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu, tập trung vào các các mặt hàng nguyên liệu thiết yếu phục vụ sản xuất, phương tiện vận tải, ô tô nguyên chiếc nhập khẩu cũng như hàng nông sản, hoa quả xuất khẩu. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp cấp Cục và cấp Chi cục để giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, tạo điểu kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn còn tiếp tục mở rộng nguồn thu ngân sách nhà nước thông qua việc thu hút, vận động, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có hàng hoá nhập khẩu chuyển cửa khẩu, mở tờ khai vận chuyển độc lập thường xuyên, có số thu lớn và chấp hành tốt pháp luật về mở tờ khai tại các Chi cục Hải quan cửa khẩu thuộc Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn quản lý để góp phần tăng thu ngân sách nước.

Bố trí đầy đủ công chức trong dây chuyền nghiệp vụ hải quan nhằm tạo điều kiện tối đa và thực hiện thông quan ngay trong ngày đối với các lô hàng xuất nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục theo quy định, đặc biệt là các mặt hàng nông sản, hoa quả của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc.

Kịp thời phân công công chức hỗ trợ, giải quyết ngay các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan; tăng cường công tác trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu để thực hiện nhanh chóng thủ tục thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu.

Mặt khác, Cục Hải quan Lạng Sơn còn chỉ đạo các Chi cục phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh kho bãi tại cửa khẩu bố trí khu vực, địa điểm tạo điều kiện cho hàng hoá là nông sản vào lưu giữ, bảo quản trong thời gian chờ xuất khẩu theo quy định; phối hợp với lực lượng Biên phòng và Công an để điều tiết giao thông cho xe ra, vào khu vực cửa khẩu tránh bị ùn tắc, đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra tình trạng mất ổn định gây ảnh hướng đến hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền nhằm tăng cường công tác trao đổi, hội đàm với phía Trung Quốc để nâng cao năng lực thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu. Thúc đẩy việc đàm phán, thoả thuận với các cơ quan hữu quan phía Trung Quốc sớm hoàn thiện ký kết Nghị định thư về kiểm dịch thực vật đối với các loại hoa quả chưa được ký kết; xem xét việc ký kết Hiệp định song phương về kiểm dịch đối với hàng hóa xuất khẩu để giảm tỷ lệ kiểm tra thực tế đối với các lô hàng nông sản, hoa quả xuất khẩu, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam vào thị trường Trung Quốc.

Đồng thời, kiến nghị phía Trung Quốc tăng cường công tác tuyên truyền, thu hút các doanh nghiệp Trung Quốc xuất nhập khẩu qua cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị – Hữu Nghị quan các mặt hàng có giá trị cao (linh kiện điện tử, phương tiện vận tải…) và tăng hạn mức đối với mặt hàng phương tiện vận tải nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị để góp phần thu hút doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua địa bàn hai bên.

Ngoài ra, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn cũng khuyến cáo đến các tổ chức, các nhân xuất nhập khẩu chủ động, phối hợp nắm bắt, trao đổi thông tin với các cơ quan chức nặng về tình hình thị trường, hoạt động xuất nhập khẩu, tình hình các cửa khẩu để kịp thời điều chỉnh phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp với thực tiễn, giảm thiểu các thiệt hại phát sinh. Sử dụng các đại lý làm thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan cấp phép để thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu hàng hoá nhằm tránh các rủi ro pháp lý liên quan, đảm bảo tính chuyên nghiệp, minh bạch trong hoạt động xuất nhập khẩu.

  • Hoạt động xuất khẩu nông sản vẫn bình thường tại các cửa khẩu Lạng Sơn Hoạt động xuất khẩu nông sản vẫn bình thường tại các cửa khẩu Lạng Sơn