(TBTCO) – Sáng 18/1, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với 432 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 87,63%). Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025, trừ một số trường hợp theo quy định tại Luật.