Theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm Đam Rông, ngày 19/1/12024, Hạt đã phối hợp với Công an huyện, UBND xã Rô Men và Trạm Quản lý bảo vệ rừng xã Rô Men (huyện Đam Rông) bắt quả tang đối tượng Giàng Văn Bằng đang thực hiện hành vi phá rừng trái pháp luật. Vị trí rừng bị phá thuộc lô 12, khoảnh 4 và lô 2 khoảnh 5 Tiểu khu 189, lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ Sêrêpốk quản lý, thuộc địa phận xã Rô Men. Diện tích bị phá thống kê lên tới 1,63 ha.

Tại cơ quan chức năng, ban đầu đối tượng Giàng Văn Bằng khai nhận mục đích của hành vi phá rừng là để lấy đất sản xuất nông nghiệp.

Trên cơ sở kết quả điều tra, xác minh ban đầu và tài liệu chứng cứ có liên quan, căn cứ Điều 20, Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ, cơ quan chức năng xác định hành vi của Giàng Văn Bằng đã phá diện tích rừng phòng hộ vượt khung xử lý hành chính và có dấu hiệu phạm tội “hủy hoại rừng” quy định tại Điều 243, Bộ luật Hình sự.