• Miền quê đáng sống
  • Thành quả từ sự đồng thuận của nhân dân

Phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên

Hướng đến nông thôn hiện đại, văn minh, giàu đẹp -0
Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân Phạm Ngọc Duyên

Theo Chủ tịch UBND xã Phạm Ngọc Duyên, sau hơn 30 năm đổi mới, đặc biệt là từ khi triển khai xây dựng NTM và NTM nâng cao, địa phương đã gặt hái được những kết quả đáng khích lệ. Nổi bật nhất là kinh tế phát triển tăng trưởng cao, an ninh trật tự xã hội luôn được bảo đảm, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt, công tác an sinh xã hội luôn được quan tâm. Đoàn kết lương giáo luôn luôn được thể hiện trong đời sống của người dân.

Nhìn từ kết quả đạt được, Chủ tịch UBND xã cho biết: trên cơ sở xác định rõ điểm xuất phát và tiềm năng, lợi thế để phát huy, Đảng ủy, UBND xã đã cụ thể hóa và ban hành các nghị quyết, kế hoạch hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao giai đoạn 2021 – 2025. Đặc biệt, để hiện thực hóa mục tiêu “về đích” NTM nâng cao trong năm 2023, ngay từ đầu năm, UBND xã đã tập trung rà soát, đánh giá, so sánh các tiêu chí đã thực hiện với các quy định. Từ đó, xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện các tiêu chí. Đồng thời, thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý và 7 Tiểu ban thực hiện ở các xóm; phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên Ban chỉ đạo và Ban quản lý thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Kinh nghiệm của xã cũng cho thấy, trong xây dựng nông thôn mới hay bất cứ lĩnh vực nào, vai trò của đội ngũ cán bộ là yếu tố tiên quyết. Do vậy, bên cạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực đồng thuận ủng hộ, xã luôn xác định vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, năng động trong công việc, dám nghĩ, dám làm; gắn bó mật thiết với người dân; mọi việc cán bộ làm đều phải xuất phát từ nhu cầu chính đáng của nhân dân.

Xác định rõ phương châm hành động như vậy, đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách từ xã đến xóm luôn chủ động nghĩ việc, nghĩ mô hình, nghĩ phương pháp để chỉ đạo và trực tiếp lăn xả vào làm cùng nhân dân. Công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn để người dân hiểu trách nhiệm của mỗi gia đình, cá nhân trong xây dựng nông thôn mới được làm nhuần nhuyễn, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; nơi nào khó thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp vận động, giải thích cho người dân, đồng thời hướng dẫn cho các xóm cách thức triển khai.

Không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng các tiêu chí

Đích đến của xây dựng nông thôn mới chính là cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; đòi hỏi người dân phải vào cuộc thật sự, từ chăm lo chỗ ở và sức khỏe, cải thiện chất lượng bữa ăn, nâng cao dân trí… Bởi vậy, xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục. Dù đã có những bước phát triển nhanh, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực song với phương châm “xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”, Nghi Xuân quyết tâm định hình rõ nét mục tiêu trở thành vùng đất hiện đại, văn minh, giàu đẹp, thanh bình.

Nghi Xuân hướng đến nông thôn hiện đại, văn minh, giàu đẹp
Nghi Xuân hướng đến nông thôn hiện đại, văn minh, giàu đẹp

Chủ tịch UBND xã Phạm Ngọc Duyên cho biết, thành tựu và kết quả đạt được đó là một quá trình chung tay của người dân, chính quyền và doanh nghiệp… Do đó, định hướng của xã trong thời thời gian tới là tập trung bảo vệ gìn giữ những công trình do chương trình nông thôn mới mang lại. Bên cạnh đó, sẽ quán triệt, nâng cao hơn nữa nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò của người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới; tiếp tục quan tâm, nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy cho cán bộ và người dân về xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế nông thôn. Coi đây là một cuộc cách mạng về tư duy trong xây dựng nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng NTM, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, ông Duyên mong muốn.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc Nguyễn Bá Điệp chia sẻ, Nghi Xuân là một trong 2 xã được công nhận đạt chuẩn NTM đầu tiên của huyện. Đồng thời, cũng là một trong 2 xã được lựa chọn xây dựng xã NTM nâng cao. Với sự chỉ đạo sát sao, hỗ trợ tích cực, kịp thời từ phía huyện, xã Nghi Xuân đã giành được nhiều kết quả đáng mừng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã phải tiếp tục nỗ lực, bảo vệ, phát huy những thành quả đã đạt được.

Nhận diện được trước thực trạng, nguy cơ khi đã được công nhận đạt chuẩn NTM và NTM nâng cao sẽ có một số địa phương, cơ sở chùn bước, thỏa mãn với kết quả đã đạt được, Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Nghi Lộc đã đưa ra các giải pháp. Theo đó, lãnh đạo huyện, Ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện thường xuyên chỉ đạo, rà soát trên toàn huyện để đánh giá lại các chỉ tiêu. “Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh để các cấp ủy chính quyền, địa phương và nhân dân địa phương không được chủ quan, thỏa mãn với những kết quả đạt được, phải luôn nhất quán quan điểm xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm đầu, không có điểm kết thúc”, ông Điệp nhấn mạnh.