Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành nội dung thảo luận.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành nội dung thảo luận.

Chiều 15/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 53/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Trình bày báo cáo tại phiên họp, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh nêu rõ, theo quy định của Luật Đầu tư công, kế hoạch đầu tư công năm 2020 chỉ được giải ngân đến hết ngày 31/12/2021; kế hoạch đầu tư công năm 2021 của dự án đã được Chính phủ cho phép kéo dài giải ngân đến ngày 31/12/2022. Do đó, đến thời điểm hiện nay, toàn bộ số vốn kế hoạch năm 2020, 2021 còn lại chưa giải ngân hết đã bị hủy dự toán theo quy định. 

Về nguyên tắc, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phải nộp toàn bộ số vốn chưa giải ngân hết của năm 2020, 2021 về ngân sách Trung ương. Do đó, số tiền 2.510,372 tỷ đồng (trong đó bao gồm 1.543,623 tỷ đồng thuộc kế hoạch vốn năm 2021 và 966,749 tỷ đồng thuộc kế hoạch vốn năm 2020) đã hủy dự toán theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, theo Báo cáo số 12684/BC-BGTVT ngày 7/11/2023 của Bộ Giao thông vận tải về tiếp thu, giải trình các ý kiến đại biểu Quốc hội tại tổ về điều chỉnh một số Nghị quyết số 53/2017/QH14, do khó khăn trong việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 cũng như cân đối hằng năm cho dự án, Chính phủ đề nghị Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân số vốn 2.510,372 tỷ đồng sang năm 2024 để hoàn thành dự án, tương tự như Quốc hội đã cho phép gia hạn thời gian giải ngân nguồn vốn kế hoạch năm 2018 tại Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021 và tương tự như Quốc hội đã cho phép gia hạn thời gian giải ngân nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2016 bổ sung cho tỉnh Bình Thuận để thực hiện dự án hồ chứa nước Ka Pét tại Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023.

Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh nêu rõ, Tổng Thư ký Quốc hội đã có văn bản số 2991/TTKQH-KT ngày 2/11/2023 đề nghị Chính phủ bổ sung tờ trình về việc đề xuất nguồn để bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và bố trí dự toán hằng năm vì số tiền 2.510,372 tỷ đồng đã hủy dự toán theo quy định của pháp luật, không còn tiền để chuyển nguồn nên phương án Chính phủ đề xuất không thể thực hiện được. Tuy nhiên, đến nay, Chính phủ vẫn chưa gửi tờ trình sang Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho biết, đây là việc chưa có tiền lệ. Theo Phó Thủ tướng, Nghị quyết số 53/2017/QH14 của Quốc hội ngày 24/11/2017 của Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành có tính đặc thù.

Về nguồn vốn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho biết sau khi bấm nút thông qua vốn đầu tư Công trung hạn 2021 – 2025 thì chưa kịp bổ sung nguồn vốn cho dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Do đó, đề nghị bổ sung, điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn 2021 – 2025.

Giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng nêu rõ, do các Bộ ngành chưa tham mưu được cho Chính phủ lấy từ nguồn nào và cần phải thực hiện đúng theo quy trình, nên hiện chưa có Tờ trình. Đồng thời đề nghị UBTVQH cho phép Chính phủ có thêm thời gian hoàn thiện Tờ trình.

Tham gia ý kiến tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi cho biết, tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng, đến thời điểm này, Đồng Nai đã giao 100% giai đoạn 1 cho đơn vị thi công triển khai thực hiện. Tuy nhiên, đây là dự án đầu tiên Đồng Nai được giao làm Tiểu dự án bồi thường tái định cư giải phóng mặt bằng theo quy mô lớn, vì vậy quá trình triển khai thực hiện có nhiều khó khăn chưa có tiền lệ, nên chưa đáp ứng được yêu cầu về thời gian như mong muốn. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai mong muốn được Quốc hội xem xét điều chỉnh thời gian thực hiện, bố trí nguồn ngân sách cho việc triển khai. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị Quốc hội thống nhất để Chính phủ có điều chỉnh, sử dụng nguồn vốn hợp lý để triển khai thực hiện, tránh để kéo dài dự án hoặc phát sinh khó khăn trong công tác điều hành và phân bổ vốn của địa phương.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, trên cơ sở ý kiến của cơ quan thẩm tra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý chủ trương kéo dài thời gian thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đối với việc bố trí nguồn vốn cho dự án, UBTVQH không thể cho ý kiến khi chưa có Tờ trình của Chính phủ, trường hợp có Tờ trình của Chính phủ thì cơ quan của Quốc hội cũng phải thẩm tra./.

Theo dangcongsan.vn