Cổ phiếu Dệt may Hòa Thọ chính thức giao dịch trên HOSE

Tổng công ty CP Dệt may Hòa Thọ được thành lập từ năm 1962, tiền thân là Nhà máy Dệt Hòa Thọ (SICONIVA) thuộc Công ty Kỹ nghệ Bông vải Việt Nam. Ngày 15/11/2006, công ty chuyển đổi mô hình hoạt động thành công ty cổ phần và đăng ký giấy chứng nhận doanh nghiệp lần đầu vào tháng 1/2007 với vốn điều lệ là 45 tỷ đồng. Sau nhiều lần tăng vốn, hiện nay vốn điều lệ của Dệt may Hòa Thọ đạt hơn 360 tỷ. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng may mặc, vải, sợi, chỉ khâu, các loại thiết bị, nguyên phụ liệu, phụ tùng ngành dệt may.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021 và 2022, doanh thu thuần của Tổng công ty lần lượt đạt hơn 3.863 tỷ đồng và 5.144 tỷ đồng, tương ứng lợi nhuận sau thuế đạt hơn 201 tỷ đồng và 268 tỷ đồng. Riêng 2 quý đầu năm 2023, doanh thu thuần của Tổng công ty đạt hơn 2.309 tỷ đồng, tương ứng lợi nhuận sau thuế đạt hơn 81 tỷ đồng.