Hoàn thành nhiều chỉ tiêu kế hoạch

Năm 2023, trước diễn biến và bối cảnh thị trường khó khăn, Tổng công ty đã quyết tâm, kiên trì triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra. Kết quả sản xuất kinh doanh đạt gần 1.727 tỷ đồng (tương đương gần 98% kế hoạch).

Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 dù khó khăn- Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị.

Năm qua, Tổng công ty được Cục Hàng hải VN ký hợp đồng đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công (DVSNC) bảo đảm an toàn hàng hải gồm: Vận hành hệ thống đèn biển, đăng tiêu độc lập; vận hành, bảo trì hệ thống luồng hàng hải công cộng (bao gồm cả đê chắn sóng, đê chắn cát, kè hướng dòng và kè bảo vệ bờ luồng hàng hải); khảo sát phục vụ công bố thông báo hàng hải đối với luồng hàng hải công cộng (bao gồm cả vị trí đón trả hoa tiêu); nhiệm vụ đột xuất bảo đảm an toàn hàng hải.

Về công tác quản lý vận hành đèn biển và luồng hàng hải, Tổng công ty được Nhà nước đặt hàng cung cấp DVSNC quản lý, vận hành, bảo trì: 53 đèn biển (bao gồm 13 đèn biển trên khu vực quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1); 23 tuyến luồng hàng hải với tổng chiều dài 810,174 km, gồm 782 báo hiệu hàng hải (661 phao, 121 tiêu BHHH) đảm bảo hoạt động đúng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, tuân thủ các quy định hiện hành, bảo đảm an toàn an ninh hàng hải, góp phần làm giảm tai nạn hàng hải và bảo vệ môi trường.

Công tác khảo sát phục vụ công bố thông báo hàng hải đối với luồng hàng hải công cộng (bao gồm cả vị trí đón trả hoa tiêu): Trên cơ sở nhiệm vụ được đặt hàng, Tổng công ty thực hiện khảo sát phục vụ công bố TBHH cho 23 tuyến luồng hàng hải, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng. Thực hiện công bố 318 TBHH, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải.

Trong năm 2023, xảy ra 35 sự cố đột xuất đảm bảo an toàn giao thông (giảm 7 vụ so với năm 2022). Các sự cố được Tổng công ty khắc phục kịp thời. Quá trình thực hiện, Tổng công ty đã phối hợp với Cảng vụ Hàng hải khu vực và các bên liên quan thực hiện tốt, đảm bảo an toàn hành hải.

Quá trình triển khai thực hiện luôn đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, an toàn an ninh hàng hải; thường xuyên được Cục Hàng hải VN tổ chức kiểm tra, giám sát và tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán theo quy định.

Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 dù khó khăn- Ảnh 2.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ, ông Nguyễn Trí Đức, Vụ trưởng Vụ Quản lý Doanh nghiệp Bộ GTVT phát biểu tại hội nghị.

Đối với công tác nạo vét, duy tu luồng hàng hải, đến hết ngày 31/12/2023, Tổng công ty đã hoàn thành, đưa vào sử dụng công trình nạo vét duy tu (NVDT) luồng Soài Rạp; NVDT luồng cho tàu biển trọng tải lớn Sông Hậu; NVDT luồng Rạch Giá. Cơ bản hoàn thành NVDT luồng Sài Gòn – Vũng Tàu. Đang tiếp tục thực hiện các thủ tục liên quan đến vị trí đổ chất nạo vét, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và nhận chìm 3 công trình theo đúng kế hoạch, gồm: NVDT luồng Sài Gòn – Vũng Tàu; NVDT luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu; NVDT luồng Soài Rạp.

Năm 2023, công tác hoa tiêu hàng hải của Tổng công ty đã đạt được những kết quả tích cực, hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng so với năm trước. Các công ty Hoa tiêu đã phục vụ 24.912 lượt tàu với tổng doanh thu 294,7 tỷ đồng.

Tình hình hoạt động của các công ty cổ phần tiếp tục đạt được những kết quả tốt, nhiều đơn vị hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Sản xuất kinh doanh ngoài dịch vụ sự nghiệp công tiếp tục phát triển… Đời sống, thu nhập của người lao động được đảm bảo.

Tiếp tục đổi mới sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Đỗ Mười, Cục trưởng Cục Hàng hải VN ghi nhận, mặc dù trong năm gặp rất nhiều khó khăn nhưng những kết quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty BĐANHHMN đạt được đã khẳng định những nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động. Chẳng hạn như, trong thực hiện nhiệm vụ nạo vét, duy tu vướng về đổ thải nhưng cũng đã đạt nhiều thành tích; dịch vụ Hoa tiêu dẫn tàu an toàn, đạt được kết quả sản xuất kinh doanh rất ấn tượng…

Ông Lê Đỗ Mười mong muốn, năm 2024, Tổng công ty sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt trú trọng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: kịp thời rà soát lại các văn bản đã lỗi thời, không còn phù hợp với thực tế và xu hướng phát triển để đề xuất chỉnh sửa; phối hợp với các cảng vụ để đảm bảo thông suốt các tuyến luồng, không để xảy ra các sự cố; phối hợp tìm giải pháp đổ thải…

Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 dù khó khăn- Ảnh 3.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ, ông Nguyễn Trí Đức, Vụ trưởng Vụ Quản lý Doanh nghiệp Bộ GTVT ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực khắc phục khó khăn của Tổng công ty BĐATHHMN để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2023.

Trong năm qua, Tổng công ty đã kịp thời thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, khắc phục các sự cố hàng hải, làm tốt công tác nạo vét, hoa tiêu, đảm bảo an toàn hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường…

“Các đơn vị hoa tiêu của hai Tổng công ty ĐBATHH miền Nam và miền Bắc được đánh giá rất cao, không thua kém hoa tiêu các nước trên thế giới”, ông Đức vui mừng bày tỏ.

Ông Nguyễn Trí Đức cũng ghi nhận, trong năm 2023, Tổng công ty đã tiếp tục có nhiều đổi mới trong quản trị doanh nghiệp, kiện toàn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động; đồng thời mong muốn, năm 2024, đơn vị sẽ đoàn kết, chủ động sáng tạo, đổi mới hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Vụ trưởng Vụ Quản lý Doanh nghiệp cũng đề nghị Tổng công ty bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021 – 2025 trình kế hoạch 2024 để Bộ phe duyệt. Cùng đó là việc chủ động triển khai kế hoạch nạo vét duy tu, hoa tiêu, tăng cường quản lý khai thác hiệu quả hạ tầng hiện hữu, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, nâng cao thu nhập hợp pháp, đảm bảo cho đời sống người lao động…